Aciz Vesikası Nedir ve Nasıl Alınır?

Aciz kelimesinin anlamı güçsüzlük olarak açıklanır. Hukuki tanımda ise borcunu ödeyemeyecek durumda olmak anlamına gelmektedir.  Yani aciz insan olarak nitelendirilen insan çaresiz kalmış insandır. Zaman zaman çok çabalamasına rağmen konu hakkında aciz kalınabiliyor.

birevim faizsiz ev

Hukuki anlamda borcunu ödeyemeyecek durumda olmak anlamına gelen durum demek, kanuni olarak borçlarını karşılayacak durumun olmaması durumudur. Özellikle icra durumlarında borçlu kimsenin borcunu ödeyemediği durumlarda aciz vesikası alır. Aciz vesikası yani belgesi o kişinin borcunu ödeyemeyeceği bir durum söz konusu olduğunda verilir. Ve hem alacaklı hem de alacaklısına aciz vesikası aciz vesikası düzenlenmektedir.

Aciz Vesikası Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

Aciz belgesi yani hukuki tabirde aciz vesikası İcra Kurumu tarafından verilmektedir. Aciz Vesikası alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için verilir. Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli değilse Aciz Vesikası verilmektedir.

Hangi durumlarda aciz vesikası alabilirsiniz?

Borçlu kişi kanuni yönden takip edilen alacağı bulunmadığında verilir… Aslında tek şart budur denebilir.  Belgeyi düzenleme yetkisi mutlaka İcra Dairesine aittir.

Aciz Vesikasında Neler Yer Alır?

Aciz vesikasında;

  • Alacaklının ödenmeyen alacağı,
  • Alacaklının ödenmeyen faizi,
  • Alacaklının ödenmeyen takip giderleri yer alır.

Aciz Vesikası Şartlar Nelerdir?

Öncelikle haciz durumunda tutulan tutanaklar önemlidir. Çünkü bu tutulan tutanaklar kişinin gayrimenkul yâda değerli bir eşyasının olmadığını gösterir.

Bir başka durum ise;  borçlu kişinin ikametgâh ve doğum yeri tapularından olumsuz dönmüş teskere cevapları aciz vesikası almaya sebeptir.

Son durum ise; maaş haczinin olumsuz oluşu hususlarının dosya içerisinde belgelenmesidir.

Hiç kimse aciz vesikası almak istemez ancak hayat maalesef bazen istemediğiniz şartlar içinde sizi bırakabilir. 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre düzenlenmiş olan kanun yasasında yer alan Aciz Vesikası konusu borcunu ödeyemeyen kişiler için düzenlenmiş bir düzenlemedir.

2004 sayılı kanunun 143. Maddesi yargı ve icra yoluna başvurarak alacağını temin edemeyen alacaklı icra dairesine başvurarak borç kalan miktar için aciz vesikası talebinde bulunabilir.

Aciz vesikası hazırlandığında iki nüsha olarak düzenlenir. Sonrasında biri özel sicile kaydedilmek üzere icra dairesine gönderilir.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Read Next

Sizin İçin En Uygun Mutfak Modeli Hangisidir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 18 =