Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Kat mülkiyeti, inşası tamamlanmış bir yapıda, kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bölümler üzerinde kurulan, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı olan özel bir haktır. Kat mülkiyetli tapu ise bu durumu resmiyete döken belgedir.

birevim faizsiz ev

İnşaatı tamamlanmış olan bir yapının bağımsız bölümleri için kat mülkiyeti tapusu alınabiliyor. Bir bağımsız bölüm adına kat mülkiyeti tapusu almak için kat malikleri bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.

Kat mülkiyeti tapusu almak için hangi belgeler gerekir?

  • Yapı kullanma izni (iskân)
  • Ana yapının ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13×18 ölçülerinde ve doğruluğu belediyece onaylanmış bir fotoğraf
  • Bağımsız bölümlerin arsa paylarını kat, daire, iş bürosu vb. gibi birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanarak noterde onaylatılmış liste
  • Bağımsız alanların kullanılış stiline, birden çok yapı var ise bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya maliklerin imzaladığı bir yönetim planı

Kat mülkiyeti tapusu alma aşamaları

  • Belgelerde bir eksiklik olmaması halinde binanın iskân belgesinin kontrol edilmesi,
  • Ruhsat eki mimari projeler ile birlikte kat mülkiyeti projelerinin incelenmesi,
  • Herhangi bir sorun olmaması halinde harcın hesaplanarak vatandaşın ödeme için gelir birimine yönlendirilmesi,
  • Dekont alınması sonrasında kat mülkiyeti projelerinin onaylanarak bir nüshasının resmi yazı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne iletilmesi,
  • Tapu dairesinde mülkiyet tapusunun alınması gibi süreçlerden geçilerek başvurunun onayı gerçekleştirilir.

Kat mülkiyeti tapusu almayı kat irtifakı tapusu statüsünden kat mülkiyeti statüsüne geçen bir gayrimenkulle ilgili yapılan düzeltme işlemi olarak tanımlamak mümkündür. Bir yapı için kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmı arsa olarak belirtilir. Yapı için iskân ruhsatı alınır alınmaz, ilgili kısım arsa yerine bina olarak değiştirilerek kat mülkiyeti tapusu alınmış oluyor.

Kat mülkiyeti tapusunu alma işlemini ortada bir müteahhit firmanın olduğu durumlarda bu firmanın yapması gerekiyor. Eğer bir müteahhit firma yok ise iskân belgesi alınmış binanın sakinleri kendi aralarında bir temsilci seçerek kat mülkiyet tapusu alabiliyorlar. Bu tapuyu almak için yetkilendirilen kişi ruhsatları bir dilekçe ile sunuyor ve işlem artık resmiyet kazanıyor.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Avan Proje Nedir?

Read Next

Kira Depozitosu Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × two =