Kot Farkı Nedir?

İnşaat ve mimarlık sektörünü kontrol eden imar yönetmeliği, yapıların korunması, sağlamlaştırılması üzerine uygulanan bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre her durum farklı bir şekilde açıklanmıştır. Bu durumlardan biri de kot farkıdır. Peki kot farkı nedir? Kot farkından önce kot nedir? Sorusunu cevaplayalım.

birevim faizsiz ev

Bir yapının temeli ile zemin arasında kalan yüksekliğine kot denilmektedir. Kot farkı kavramı da bu yükseklikten yola çıkarak ortaya çıkmıştır. Kot farkı ölçümü, yapı için büyük önem taşır. Binanın yapım sürecinde, planlama aşamasında ve proje sırasında kot farkı ölçümü doğru bir şekilde yapılmalı ve birebir uygulanmalıdır.

“Kot farkı nedir?” sorusunun cevabını şöyle verebiliriz: İmar durumlarına göre iki noktanın arasında bulunan yükseklik farkına kısaca kot farkı denmektedir. Kot farkını bulmak için çeşitli hesaplamalar yapılır.

Kot Farkı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kot farkı ölçümünde doğru bir sonuç alabilmek için bu farkın ölçümünde bulunan iki tip kot farkının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu tiplerden ilki dik meyilli arazidir. Eğer binanın yapının yapıldığı alanda %5 oranını aşan bir meyil var ise bu duruma dik meyilli arazi denilmektedir. İkincisi ise setli arazidir. Yapının yapıldığı yoldan en az 1,50 metre yükseklikte olan arazilere setli arazi adı verilmektedir. Yapı bu iki tip arazi arasından hangisine yapılacaksa ona göre kot farkı ölçümü yapılır.

Kot farkı ölçümünde arazi konumu durumuna göre yol yapısının dengelenmesi, proje aşamasında hazırlanma süreci ve paftalama, ölçüleme çalışması gibi tüm işlemler belirli programlara göre tespit edilir. Kot farkını teknolojik bir şekilde bu yöntemlerle ölçmek mümkündür. Bunun yanında başka yöntemler de kot farkı hesaplaması yaparken kullanılabilir. Kot farkını ölçmek için yapının yatay açısı, yatay mesafe, reflektör yüksekliği, alet yüksekliği gibi verilerin doğru bir şekilde ölçümü yapılmış olması gerekmektedir. Bu ölçümlerde bir yanlışlık yapılması ya da verilerde yanlış girişler olması sonrası yapının tüm aşamaları yanlış ilerleyecek ve proje iptali gibi bir durum bile oluşabilecektir.

Binalara Kot Nasıl Verilir?

Bir yolun henüz tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemişse profilinin çıkarılıp yola ilişkin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması işlemi 30 gün içinde ilgili Belediye Başkanlığı’nca yapılır. Ayrık nizam binalarda kot, bina ön cephesi tabii zemin ortalaması baz alınarak oluşturulur. Yola göre yüksek olan parsellerde tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kottan fazla olamaz.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Read Next

Faiz Ödemeden Ev Sahibi Olabilirsiniz!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + three =