Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda ağır bir suç olarak değerlendirilen konut dokunulmazlığı, oldukça önemli bir konudur. Bir konuta, konut sahibinin izni olmadan girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumu, kısaca konut dokunulmazlığı olarak ifade edilir.

birevim faizsiz ev

Konut dokunulmazlığı Anayasa kapsamında düzenlenmektedir. Bir konutun dokunulmazlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ya da genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadığı sürece geçerlidir.

Peki konut dokunulmazlığı ihlal edilirse ne olur? Bir konutun dokunulmazlığının ihlali durumlarında ihlal eden kişiye karşı ne gibi ceza hükümlerinin uygulanacağı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Konut Dokunulmazlığı İhlal Edilirse Ne Olur?

Konut dokunulmazlığının ihlali, Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki maddelerle belirtilmiştir:

MADDE 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (Değişik 2. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Değişik 3. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Kira Depozitosu Nedir?

Read Next

Kot Farkı Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − four =