Avan Proje Nedir?

Avan proje asıl uygulama projesinin ön hazırlık çalışması, yani bir nevi demo proje olarak da ifade edilebilir. Pratiğe dökülmek istenen projenin arsa büyüklüğü, maliyet hesaplaması, imar planı, bütçe vb. gibi mevcut şartlarına göre sunulan, düşünülen ve fikir yürütülen aşaması avan projedir.

birevim faizsiz ev

Projenin nasıl olacağını göstermek amaçlı teknik bir çizim olan avan proje çiziminde sembolik olarak gerçek değerlere yakın ölçüler metrekare değerleri üzerinden gösterilir. Bu değerler daha sonra zamanla proje geliştirildiğinde değişikliğe uğrayabilir. Bu aşamada avan projenin asıl projenin ilk aşaması, yani çekirdek aşaması olduğu söylenebilir. Bu taslak hazırlanıp belediyeye sunulduktan sonra rapor kurulu tarafından imar mevzuatına göre kontrol edilir. Kontrolden sonra bir sorun ya da eksik yok ise ruhsat aşamasındaki asıl proje işlemlerine başlanabilir.

Avan projenin özellikleri nelerdir?

Uygulama projesinin ön hazırlık çalışması olarak kabul edilen avan projede genellikle 1/100 ya da 1/200 ölçeğinde çalışılır. Avan proje, asıl proje hakkında kabataslak öngörüde bulunulmasına yardımcı olur. Bu projeler ayrıntı içermez, çünkü henüz projeye dair kesin kararlar verilmemiştir. Asıl proje ile alakalı kişilerin aynı bakış yönünde karar verebilmesi için bir tür ön gösterimdir. Avan projeler genelde elle çizilerek yürürlükte bulunan imar planı ve mevzuatlara göre düzenlenirler.

Bir avan projenin içeriğinde imar planının ayrıntıları yer alır. Bunun dışında arsa ölçüleri ve bu arsanın çevresindeki yeşil alanlar belirtilir. Avan proje, bağlı bulunduğu belediyeye sunulduktan sonra ilgili memur tarafından imar planı ile mevzuatlara göre kontrolü yapılır ve bir problem yoksa ruhsat aşamasındaki asıl proje işlemlerine başlanabilir.

Avan proje çizimi yapılırken belli başlı detaylar proje içerisinde ön plana çıkar. Ölçeklendirme ile beraber yapı elemanları çizim üzerinde yer almalı bununla birlikte mahalin metrekaresi de bilinmelidir. Ölçeklerin yanı sıra A Blok ya da B Blok gibi isimler üzerinden de projede işlem yapılır.

Avan projeler hangi ölçeklerde yapılır?

Avan projeler çok çeşitli ölçeklerde yapılsa bile genelde 1/1000, 1/500, 1/200 ya da 1/100 ölçekte çizilebilmektedir. Bu ölçeklerin arasında çok tercih edilen 1/200 ölçeğidir. Küçük alanlar söz konusu olduğunda 1/50 ölçek kullanılabilmektedir. Avan proje çizimlerinde, kat ve çatı planlarına olduğu gibi kesitler ve görünüşlere de yer verilir.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Arızi Kazanç Nedir?

Read Next

Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 3 =