Arızi Kazanç Nedir?

Bir ticari faaliyette bulunmanın amacı sürekli surette ve rutin bir gelir elde etmektir. Bu gelir, kısaca kazanç olarak tanımlanabilir. Bu anlamda arızi kazanç kavramı ortaya çıkmaktadır. Peki arızi kazanç nedir?

birevim faizsiz ev

Arızi kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’na göre sürekliliği olmayan işlerden elde edilen gelirlere verilen isimdir. Arızi kazanç kategorisine birçok durum girer. Gelir Vergisi Kanunu 82. maddesi kapsamında ayrıntılı bir şekilde bu kavramın içeriği açıklanmıştır. Sürekliliği olmayan kazanç neticesinde gelir vergisine tabi olanların vergilerini ödemeleri kanuni bir yükümlülüktür.

Arızi kazanç ile ilgili kanun birçok durumu içine alır. Her sene yeniden belirlenen miktarın altında kalan arızi kazançlar gelir vergisine tabi tutulmaz. Sürekliliği olmayan kazançları bu miktardan fazla olan mükellefler, gerekli kurumlara vergi ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.

Peki hangi faaliyetler arızi kazanç kapsamına girer? Gelir Vergisi Kanunu 82. Maddesinde hangi durumların arızi kazanç kapsamına girdiği ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor.

Hangi faaliyetler arızi kazanç kapsamına girer?

Gelir Vergisi Kanunu 82. Maddesine göre Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

  • Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
  • Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
  • Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).
  • Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
  • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil).
  • Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri (ulaştırma işleri) arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.
  • Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının kısmı gelir vergisinden müstesnadır.
birevim faizsiz ev

Read Previous

Asma Kat Nedir?

Read Next

Avan Proje Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + seven =