Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Nedir?

Genellikle İskân Belgesi olarak bilinen Yapı Kullanma İzin Belgesi, tamamlanan bir binanın kullanmaya elverişli olduğunda ( binanın bu bazen bir kısmı bazen de tamamı olabilir) alınan belgedir.  Bu belge inşaat ruhsatının alındığı belediye veya valiliğe bağlı il özel idaresinden alınan izin belgesidir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ile bir inşaatın ruhsatı ve işin tamamlanabilmesi için kullanılan belgedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Neden Alınamaz?

İskân izni olarakta bilinen yapı kullanma izni yapımı biten inşaatlar için alınması gereken belgedir ve inşaat hakkında size binanın yâda konutun tamamının yâda bir kısmının kullanılabileceğini bildiren bir uygulamadır. Aslında en önemli özelliği projenin uygun inşa edildiğine dair bir evraktır.

Yapı Kullanma İzin Belgesini Nereden Temin Edebilirsiniz?

İmar kanununa göre belediye ve valilikler tarafından temin edilebilmektedir.  Yapı Kullanım izni inşaata başlamanıza ve sonrasında kullanıma açılmasına dair gerekli hatta zorunlu bir belgedir. Belediye ve valiliklere aşağıdaki evraklar ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Konu ile ilgili bir dilekçe hazırlamanız gereklidir.
 • Tapu bilgileri ve evraklarını hazır edin.
 • İlişki kesme belgesi denen bir belge vermeniz gerekiyor. Bu belgeyi vergi dairesinden alabilirsiniz.
 • ÜZSU ( dış kanal belgesi),
 • Telekom’dan alınacak onay yazısı,
 • Proje müellifler raporu gerekli olan belgelerden bir diğeridir.
 • Cephe Fotoğrafları (13*18 cm ölçülerinde),
 • Emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olmadığına dair evraklar,
 • Yapı denetim kuruluşuna ait hazırlanmış bir rapor,
 • Sığınak raporu,
 • Borcu yoktur yazısını SGK’ dan alabilirsiniz,
 • Yangın tesisat raporu ancak tam kapsamlı olacak,
 • Asansöre ait garanti belgesi,
 • Asansörün TSE belgeleri,
 • 4 adet yapılan muayene raporu,
 • Mühendislerin asansörle ilgili SMM belgeleri,
 • En önemli evraklardan biride binanın uygulama projesidir,
 • Asansör muayene raporu,

Tüm evraklar verildikten sonra yetkili uzmanlar alanı kontrol ederek uygun bulunması durumunda 30 gün içerisinde size yapı kullanma iznini verebilmektedir.

Önceki

Oturduğum Ev Sağlam Mı? 7

Sonraki

Sığınak Yönetmeliği Nedir?