Çekme Kat Nedir?

Çekme kat; çatı ile son kat arasında bulunan yapı modelidir. Söz konusu yapıların dört tarafında da balkon bulunmaktadır. Çekme katın ne olduğuna dair en geçerli tanımlama; 3294 sayılı İmar Kanunu tarafından yapılmıştır. Buna göre, inşa edildiği tarihte yürürlükte olan düzenlemelere uygun olarak inşa edilmiş yapılara çekme kat adı verilmektedir. Bunun yanı sıra, af kapsamındaki yapıların da çekme kat olarak kabul edildiğini söylemek gerekir. Çekme katlar; yapının ön çizgisinden başlanarak geriye doğru çekilerek yapılmaktadır.

Çekme Katlar ile İlgili Olarak Bilinmesi Gerekenler

Çekme kat sahiplerinin bilmesi ve uygulaması gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Her şeyden önce, çekme katların kesin olarak tapuya kaydettirilmesi gerekmektedir. Fakat, bu konuda yapılan istatistikler doğrultusunda bilhassa Türkiye’de kayıtlı olmayan birçok çekme katın olduğunu söylemek mümkündür.

Çekme katların tapuda kayıtlı olmadığı hallerde yapıda projeye aykırılık kapsamında değerlendirildiğini söylemek gerekir. Bu durumu yaşamak istemeyenlerin bir an önce belediyeye giderek çekme katlarını projelerine dahil ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, çekme katların projeye dahil olması için her şeyden önce projenin değiştirilmesi şarttır. Bu noktada, gerekli işlemlerin yapılması için vakit kaybetmeden belediye ile temas kurmak gerekmektedir.

Çekme kat ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde yapı sahiplerinin ceza alması söz konusu olabilir. Bilhassa denetimler sırasında çekme katın varlığının keşfedildiği durumlarda yapı sahibinin yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kalmasına rastlanmaktadır. Buna ek olarak, çekme katın belediye tarafından yıkılması dahi gündeme gelebilir. İmar izni dışında kalan yapılara değişiklik yapılması yasaklanmıştır. Bu noktada, zorlu durumlarla karşı karşıya kalmamak adına gereken süreci belediye ile halletmeniz gerekir.

Çekme Katların İmar Affına Girmesi Mümkün Müdür?

İmar affı yasasına göre çekme katların tescil ettirilebilmesi için inşa edilen ek katın bağımsız bölüm niteliğinde olması gerekmektedir. Buna ek olarak, önceden verilen bir planın veya arsa payının olması şarttır. Çekme katın genişletilmesi gibi durumlar için imar affı yasasının uygulanması mümkün olmaz. Çekme kat için tapu kaydının yaptırılması gibi durumları öğrenmek adına vakit kaybetmeden bağlı olduğunuz belediyeden bilgi almanız gerekmektedir.

Önceki

Çatı Katı Modelleri Nelerdir?

Sonraki

Ebeveyn Banyosu Nedir?