Kargir Ev Ne Demek? Yığma Yapı Nedir?

Dilimize Farsçadan giren kargir kelimesi anlam olarak taş ve tuğladan yapılmış olan anlamına gelir. Daha çok emlak alanında karşımıza çıkan kargir terimiyle kargir ev ve kargir apartman olarak karşılaşmaktayız. Peki kargir ev ne demek, kargir apartman ne demek, kargir ev ve arsa ne demek? Şimdi bunları açıklayalım…

birevim faizsiz ev

Kargir Ev Nedir?

Kargir ev nedir? sorusu en kısa şöyle yanıtlanabilir; kolon yerine tuğla taş ya da betondan yapılan duvarlar sayesinde ayakta durabilen yapılara kargir ev denir. Günümüz şartlarında geride kalmış yapılar olarak karşımıza çıkan kargir evler, şehirlerden çok köylerde bulunurlar. Bu yapıların inşasında kullanılan malzemeler ekonomik olduğundan dolayı genellikle dar ve orta gelirli insanların tercih ettiği binalar olarak ön plana çıkarlar.

Yığma Yapı Nedir?

Yığma yapılar, halk arasında kargir yapı olarak bilinen yapılardır, yani kargir yapı ve yığma yapı aynı şeydir. Bu yapılarda ana taşıyıcılar kolon yerine duvarlardır ve bu duvarlar hem yapıya etki eden yükleri taşıma hem de bölücü duvar özelliği gösterirler. Modern mimaride kullanılmayan kargir yapılar, kolonları taştan yapılarak sağlamlaştırılmış tek katlı ya da iki katlı müstakil evler olarak ön plana çıkarlar.

Tapuda Kargir Ev Ne Demek?

Tapuda kargir apartman ne demek? Sorusunu en kısa şöyle yanıtlamak mümkündür; Tapuda kargir ev, tuğla, beton gibi ahşap olmayan yapılardan oluşan bina olarak tanımlanabilir. Bir evin yapımında kullanılan malzeme taş veya tuğla ise tapuya kaydı kargir yapı olarak girmektedir.

Kargir Ev Nasıl Yapılır?

Kolon yerine taşların koyulduğu kargir evler, tuğla ve betonla sağlamlaştırılan yığma yapılar olarak yapılır ve ekonomik olmaları sebebiyle daha çok kırsal bölgelerde tercih sebebi olmuşlardır. Bu yapıların taşıyıcı gövdelerinde duvarlar, kolonlarında taşlar ve dış alanlarında ise tahtalar bulunmaktadır. Kargir evlerde alt kısmında bulunan dayanıklı taşlar, çimento ile birbirine yapıştırılır. Bu yapılarda kaya parçaları olarak kullanılan alt bölgedeki taşlar, yapının dayanıklılığı için oldukça önem taşır. Kargir yapılarda oluşabilecek herhangi bir duvar çatlağı bu yapının temelinin sarsılmasına neden olabilmektedir. Bu yapıların inşasında taşlar güç bağlantısı olarak kullanılsa bile modern mimaride kullanılan demir temeller olmadığı için dayanıklılığını zaman içerisinde yitirebilen, bakım yapılması gereken yapılardır.

Kargir Ev Dayanıklı Mıdır?

Kargir ev yaptırmak isteyen insanların aklında kargir ev dayanıklı mıdır sorusu bulunmaktadır. Ancak, kargir evlerin depreme dayanıksız olduğu bilinmektedir. Bilhassa 2020 yılının Ocak ayında yaşanılan Elazığ depreminde kırsal kesimdeki birçok evin kargir ev olmasından dolayı yıkıldığını söylemek mümkündür. Kargir evlerde taşıyıcı görevi bulunan duvarların tavan ve taban kısımlarından ulaşan yükleri taşıması söz konusu olmaktadır. Ancak, dış yüklerin yapının dayanma kapasitesini aştığı hallerde çökmelerin veya çatlakların meydana gelmesi riski bulunmaktadır.

Kargir yapıların ne kadar dayanıklı olduğunu belirleyen unsur ise temelinde kullanılan taşlar olmaktadır. Bu noktada, dayanıklılık seviyesi oldukça yüksek olan taşlar kullanıldığı takdirde kargir evlerin daha dayanıklı olacağını söylemek gerekir. Ayrıca, işçilik kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Güçlü bağlantılar kurulduğu takdirde daha sağlam bir ev elde etmek mümkün olabilir.

Kargir Ev Satın Alınır mı?

Daha çok kırsal alanlarda karşımıza çıkan kargir evler, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen insanların tercih ederek satın alacağı yapılar olarak görülebilir. Nostaljik yapısıyla yaşam alanınızı genişletebileceğiniz mimariye sahip olan kargir evler, kısa ömürlü olabilir ve rutin bir şekilde bakımları yapılmazsa kusurları giderek artabilir. Bu da bu binaların risk taşıması anlamına gelmektedir. Bu binaları alırken, yapının sigortalı olmasına ve duvarlarında çatlak ve ezilme olmadığına dikkat edilerek alınması tavsiye edilir. Bu yapılar dışarıdan çok sağlam gibi dursalar da iç çatlakları mevcut olabilir, bu da binanın ömrünü kısaltır.

Kargir Eve DASK Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

DASK; depreme dayanıklılık sigortası olarak bilinmektedir. Bu noktada, bu sigortanın yaptırılmasının zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Yığma kargir yapılar, karkas yapılar ve diğer yapı türleri için deprem sigortasının yaptırılması zorunlu tutulmaktadır. Zorunlu deprem sigortası sayesinde doğal afetler sonucu meydana gelen maddi zararların belirli limitler doğrultusunda karşılanması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra, herhangi bir gayrimenkulün DASK sigortasının olmadığı hallerde satılması asla mümkün değildir.

Kargir evler için DASK sigortası yaptırmak isteyenler için prim tutarının hesaplanmasında; teminat tutarı (sigorta bedeli) x tarife fiyatı formülü kullanılmaktadır. Ancak, tarife fiyatlarının yapının tarzına göre belirlendiğini söylemek gerekir. Bunun yanı sıra, beş bölge için farklı oranlar söz konusudur. Çelik, betonarme, karkas yapılar ilk grubu temsil ederken yığma kargir yapılar ikinci grubu, diğer yapılar ise son grubu temsil etmektedir.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Rekreasyon Alanı Nedir?

Read Next

Türkiye’nin Son Milli Parkı 2021

8 Comments

 • Dedemlerin evleri kargir evmiş demek ki biz zamanında kerpiç derdik, kerpiç ev kargir evle aynı anlama mı geliyor?

  • Merhaba Duygu Hanım,
   Kerpiç ve kargir tanımları birbirinden farklı anlamlar taşır. Kargir taş ve tuğladan yapılmış olan ev anlamına gelir.

 • Abime Muğla’nın köylerinden birinde arsa aldık ve üzerinde kargir ev bulunuyordu, incelemeler sonrası çok dayanıklı olmadığı söylendi ve evi yıktırdık prefabrik kondurmayı düşünüyoruz.

  • Merhaba Murat Bey,
   İçerisinde kolon, kiriş bulundurmayan sadece taş ve tuğladan yapılmış evlere kargir ev denilmektedir.

 • Kargir yapıların çokta güvenli olduklarını sanmıyorum, kolon kiriş olmadığı için ufak bir sallanma da yıkılması muhtemel bence.

 • Kargir yapı kerpiç yapı olarak bildiğimiz şey sanırım, bu tarz yapıların güvenliği sağlanabilirse mimari olarak çok güzel nostalji gözüküyor

 • Merhaba. Evimiz 8 katlı 1999 başlangıcı, 2001 oturumlu apartman. Normal bir apartman ama tapuda kargir ev yazıyor. Sebebi nedir?

  • Merhaba Tayfun Bey,
   Bu tabir binanızın tan olarak betonarme olmadığını yığma yapıldığını ifade eder.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 6 =