Kira Damga Vergisi Hesaplama 2019

Hayatımızda elektrikten suya, aldığımız beyaz eşyadan gıda alışverişine her noktada bir vergi ödemesi var.  Özellikle kiralamalarda karşımıza çıkan damga vergisi hakkında çok fazla bilgiye sahip değilsiniz değil mi? Kira damga vergisi hesaplama sorunuzdan önce damga vergisi nedir? Kimler öder,nasıl hesaplanır? Bu konuları açıklığa kavuşturmak isteriz.

Kurumlar yada kişiler arasında yapılan hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir. Kağıt kelimesi neyi ifade ediyor?

  • yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen,
  • bir işaret konmak suretiyle düzenlenen,
  • herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz etmek için,
  • elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda, elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerdir.

Damga Vergisinin kimler öder?

Kira damga vergisinin bir çeşit vergi olduğundan bahsettik. Damga vergisini kiracılar dahil birçok kişi ödeyebilir.

Kira damga vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Kira damga vergisi aylık kira bedelinin 12 ay ile çarpılarak yıllık kira bedelinin ortaya çıkması ile hesaplanır.

Örnek üzerinden ilerlememiz gerekirse;  Diyelim ki aylık kira bedeli 2000 TL,Yıllık kira 24.000 TL  peki bu bilgiler ile kira damga vergisini nasıl hesaplayacağız? Damga vergisi  binde 1,89 olduğundan hesaplamayı şu şekilde yapmanı gerekir;  24.000*0,00189 = 45,36 TL kira damga vergisi ödemeniz gerekir.

Ancak kira damga vergisi hesaplama kefilli kira sözleşmelerinde farklı olarak işler, binde 9,48 oranında damga vergisi ödenmesi gerekir. Yani 1,89 + 9,48 = binde 11.37 oranı ortaya çıkar.

Damga vergisi ödemesi sözleşmede belirtildiği şekilde yerine gelir. Örneğin kiracı ve evsahibi sözleşemelerinde yani kira sözleşmelerinde eğer belirtilmedi ise iki taraf yarı yarıya çıkan damga vergisini ödeyebilir. Ancak bazı durumlarda sözleşmede kimin ödeyeceğine dair madde bulunur. Ve bu maddeye göre kim sorumlu ise onun kira damga vergisini ödemesi gerekir.

Damga Vergisi Ödeme Şekilleri Nelerdir?

Üç ayrı ödeme şekli bulunur;

  • Makbuz karşılığı ödeme,
  • Vergi basılı damga konulması şeklinde ödeme,
  • istihkaktan kesinti suretiyle ödeme şeklidir.

2005 yılına kadar pul ile ödeme söz konusuydu ancak şuan geçerli değildir.

Önceki

Rekreasyon Alanı Nedir?

Sonraki

Tapu ve Kadastro Nedir, Ne İş Yapar?