Faiz Nedir, İslamda Faiz Yasağı Nelerdir?

Faiz İslam dinince haram kılınmıştır. Karşılıksız mal elde etme esasına göre işleyen faiz islam dinine göre büyük günahlar arasında gösteriliyor. Arapça karşılığı “riba” olan faiz, fazlalık kelimesine karşılık olarak gelir.

birevim faizsiz ev

İslam’ın ortaya çıktığı dönemde faiz sıklıkla uygulanan bir yöntemdi. Bu nedenle faizden kaynaklı olarak kölelik ortaya çıkmış ve zararın karşılanmasına yönelik pek çok kesim perişan olmuştu. Özellikle faizden kaynaklı olarak ortaya çıkan pek çok geçim sıkıntısı ortaya çıkmış ve bu nedenle gerekli önlemler alınarak faiz tamamen yasaklanan bir alışkanlık olmuştur.

Hz. Peygamber döneminde de İslam’da faiz konusundan arındırılma çalışmaları başlamış ve bu konu bundan sonraki dönemde tamamen yasaklanmıştır. Kuran’da faiz konusu pek çok yerde ele alınmış ve alışverişlerde kesinlikle yasaklanmıştır.

Kuran’da Faizle İlgili Ayetler

Kuran’da faiz ile ilgili böyle buyurulmuştur:

“ Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.” Bakara suresi 275.ayet

“Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.” Bakara suresi 276.ayet

“Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.” Al-i İmran suresi 130. Ayet

“Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık.” Nisa suresi 160.ayet

Hadislerde Faiz

Helak eden yedi şeyden biri faiz almaktır. [Buhari]

Yedi büyük günahtan biri faiz yemektir. [Bezzar]

Faiz alana da verene de lanet olsun!) [Müslim]

Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun. [Buhari]

Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olandır. [Hakim]

Faiz 73 kısımdır. En aşağısı, kişinin anası ile zina etmesi gibidir.) [Hakim]

Bir dirhem faiz alıp vermek otuz zinadan günahtır. [Taberani]

Hep faiz yiyen sonunda fakirliğe düşer. [İbni Mace]

Kıyamet yaklaştıkça, faiz, zina, ve içki çoğalır. [Taberani]

Faizin Yasaklanmasının Aşamaları

Faizcilik özellikle İslamiyet döneminde en büyük kazanç yöntemleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle İslam’da inen son ayetlerle birlikte İslamiyette faiz konusuna yasak getirilmiştir. Henüz ayetlerle yasaklanmama aşamasındayken faizin kınanması ise daha önceki dönemlere dayanıyordu. Miraç hadisesiyle birlikte faiz yiyenler kınanırken, daha sonra gerekli uyarılarla faizin malı arttırmayacağı bildirildi.

Katlanmış faiz ve kesin faiz konusuna da yasaklar daha sonraki aşamalarda getirilirken, en sonunda ayetlerle birlikte faizin kullanılmasına son verilmiş oldu. Bu ayetlerle birlikte faiz yedi helak edici şeyden biri olarak gösterildi. İslamiyet döneminde de artık faizin tamamen kaldırılması bu adımdan sonrasında oldu.

birevim faizsiz ev

Read Previous

TDFF Sistemi Nedir?

Read Next

Tasarruf Nedir, Tasarruf Nasıl Yapılır?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + eighteen =