Coronavirüs Kira Sözleşmelerini Nasıl Etkileyecek?

Coronavirüs; tüm dünyada varlığını sürdürürken neredeyse tüm sektörleri çok ciddi anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Gayrimenkul sektöründe yeni konut taleplerinin azalması ve satış rakamlarının düşmesinin ardından kira sözleşmelerinin durumu da konuşulmaya başlanmıştır.

birevim faizsiz ev

Bursa Hakimiyet gazetesi yazarı Fatih Yıldırım; 16 Nisan 2020 tarihli yazısında Coronavirüs ve kira sözleşmeleri konusunu ele almıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile birtakım işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Buna ek olarak, yayınlanan başka bir genelgeyle 1.3.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar iş yeri kira bedelinin ödenmemesinden dolayı kira sözleşmesinin feshi ve tahliye taleplerinin mümkün olmadığı açıklanmıştır. Genelgeler sayesinde birçok konu açıklığa kavuşmuş olsa da insanların aklında bu konuyla alakalı birtakım soru işaretleri bulunmaktadır.

İş Yeri Sahiplerinin Ödemekle Yükümlü Olduğu Kira Bedellerinin Durumu Ne Olacaktır?

Gayrimenkul sahiplerinin kira bedelini ödemeyen kiracılarını iş yerinden çıkarmasının ve kira sözleşmesini feshetmesinin önüne geçilmesini sağlayan genelgede birtakım eksiklikler bulunmaktadır. Daha doğrusu; bazı konular hakkında herhangi bir bilgi verilmediğini söylemek gerekir. Bu konular hakkında bilgi veren Fatih Yıldırım; insanların akıllarında kalan soruların cevaplanmasını sağlamıştır. İş yeri sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerinin ne olacağına dair birçok insanın merak içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.

Borçlar Kanunu’na göre borcun ödenmesi; borçlunun sorumlu olmasının mümkün olmadığı sebeplerden dolayı güçleşirse bu durumda kira borçlusu işletme sahibinin kira sözleşmesinin uyarlanmasını isteme veya sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu noktada, kiracı olan işletme sahibinin bir an önce durumu kiraya veren kişiye ihtarla bildirmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, bu tür düzenlemelerin iş yeri kapatılan kiracıların kira borcundan kurtulması anlamına gelmediğini hatırlatmak gerekir.

Ev kiracıları için ise süreç biraz daha farklı işlemektedir. 30 Nisan 2020 tarihine kadar icra takiplerinin durması söz konusudur. Ancak, bu tarihin sona ermesinin ardından geriye dönük alacaklar için icra takibi yapılmasına rastlanabilir. Bu durumun bir sonucu olarak, ev kiracılarının tahliye işlemleriyle karşılaşma riski bulunmaktadır. Sonuç olarak, ev kiracılarının durumu biraz daha kritiktir. Coronavirüs salgınının ne kadar daha bu etkide devam edeceğinin belli olmasına göre devletin bu konuda yeni düzenlemeler yapması söz konusu olabilir.

Coronavirüs Kiracıları Etkiler Mi?

Coronavirüs yüzünden dünyanın her yerinde işini kaybeden belki de milyonlarca insan bulunmaktadır. Bu noktada, insanların virüsten dolayı işten çıkarılmasını önlemek adına birtakım tedbirler alan Türk devletinin kira sözleşmelerinde de aynı hassasiyeti gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak, yukarıda da söylediğimiz gibi ev kiracılarının durumu risklidir. 30 Nisan 2020 tarihine kadar icra takipleri durdurulmuştur. Ancak, bu sürenin dolmasına çok kısa bir süre kalmıştır. Sürenin sonunda ev sahiplerinin kiracılardan ödeyemedikleri kiraları toptan istemesi riski bulunmaktadır. Bu yüzden, devletin bu konuyla alakalı ilerleyen günlerde yeni tedbirler alması söz konusu olabilir.

birevim faizsiz ev

Read Previous

Halkbank TOKİ Kredisi Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

Read Next

Konut Kredisi Yapılandıran Bankalar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + 15 =