Blok Nizam Nedir?

İnşaat sektörünün en çok duyulan terimleri arasında bulunan blok nizam; cephe derinliği ve uzunluğu ile bina yüksekliği belli olan bir binanın birden çok parsel üzerinde inşa edilmesini tanımlamaktadır. Blok nizamın ikili blok nizam olarak geçmesine de rastlanmaktadır. Blok nizamın özellikleri bakımından hem ayrık nizama hem de bitişik nizama benzemesi söz konusudur. Komşu parselde binaya bitişik olan yapının diğer taraftan ayrık olma özelliği bulunmaktadır. Bu bağlamda, blok nizamın her iki kritere de uygun olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun yanı sıra, imar planında nizam türünün belirlenmediği hallerde ayrık nizam yapılmasına rastlanmaktadır.

Blok Nizam Neden Önemlidir?

Blok nizam; birçok yerde geçtiği için önem taşımaktadır. Blok nizamda gereken çekme mesafelerinin sağlanmasının ardından inşaat taban alanının tam anlamıyla kullanılması söz konusu olmaktadır. Blok nizam sayesinde her şeyden önce çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması mümkündür. Bu durumun bir sonucu olarak şehirlerin çok daha modern bir görünüme kavuşması sağlanmaktadır. Blok nizam ile alakalı tüm detayların Planlı İmar Yönetmeliği’nde olduğunu söylemek gerekir.

Blok Nizamda Emsal Oranları Nedir?

Blok nizam ile ilgili bazı kuralların yeni yapıların durumlarına göre değişmesi söz konusudur. Bu konuya dair yönetmeliklerdeki düzenlemeler sayesinde ortaya farklı emsal oranları çıkmaktadır. İmar planında açıkça belirtilmediği hallerde TAKS’ın yüzde kırkı aşması mümkün olmamaktadır. Bu gibi hallerde çekme mesafesi ve KAKS dikkate alınmaktadır. Ancak, TAKS verilmeyen bahçe nizamlı evlerde ise işler değişmektedir. Bu gibi evlerde söz konusu oranın %60’ı geçmemesi istenmektedir. Bu durumda ise yine çekme mesafesine göre düzenleme yapılması tavsiye edilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra bina kotlarının hesabı yapılırken farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, bunun için farklı kriterler dikkate alınmaktadır. Binanın eğim oranının yüzde yirmiyi aştığı, bitişik veya blok nizam planlandığı, bina cephelerinin toplamının 12 bin metre kareden düşük olduğu durumlarda bina kotlarının bina köşe hizalarından başlayarak en yüksek yol kotuna verilmesi uygun görülmektedir.

Son olarak, binaların yan yana bulunduğu veya blok nizama sahip olduğu hallerde bitişik olan kapı ve pencerelerin açılması mümkün değildir.

Önceki

Banyo Dekorasyonu Nasıl Olmalı?

Sonraki

Brüt Alan Nedir?